Islatıcılar

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Islatıcılar tekstil mamulünün iyi bir şekilde ıslanmasını sağlayan maddelerdir. Boya-Baskı işlemler, yaş işlemlerdir. Dolayısıyla materyalin iyi bir şekilde muamele görebilmesi için ilk olarak iyi bir şekilde ıslanması gerekir.

Islatıcılar tekstil mamulünün iyi bir şekilde ıslanmasını sağlayan maddelerdir. Boya-Baskı işlemler, yaş işlemlerdir. Dolayısıyla materyalin iyi bir şekilde muamele görebilmesi için ilk olarak iyi bir şekilde ıslanması gerekir.Yıllardır Türk kırmızı yağı ıslatma maddesi olarak kullanılmıştır. Bunlara boyama ve basma yağları deniyordu.İplik boyamada işlemi kısaltmak amacıyla birkaç saat süren ön temizlemeyi kaldırmak için kaynatma ve kasardan kaçılarak ön işlemin, boyamanın yapıldığı aynı aparatta yürütülmesine gidilmiştir. Bu çalışma küp, kükürt ve direkt boyalarda söz konusudur.

Tekstil sanayiinde kullanılan ıslatıcılar;


a)Anyonik karakterli 
b) Katyonik karakterli
c)Noniyonik karakterli
d)Amfoterik karakterli
Birçok sayıda ıslatma maddeleri tekstil için uygundur. Ama en önemlileri anyonik ve noniyonik tipte olanlarıdır.

1.1. Noniyonik Islatıcılar

Kimyasal temizleme ve ıslatma için en uygun ıslatıcılar alkil fenol etilenoksit kondensasyon ürünleri serisi ile örneklenen noniynik tiplerdir. Bu tip ıslatıcılar suda çözülebilmeleri yanında yağlarda da çözülebilmektedirler.
Nonifenoletilenoksit kondensatı ve yağ alkol etilen alkol kondensatları ve yağ alkol kondensatları noniyonik ıslatıcılardır.
Noniyonik ıslatıcıların en belirgin özelliği sıcaklığa karşı hassas olmasıdır. Sıcaklığın artmasıyla noniyonik ıslatıcıların çözünmeleri ters orantılı olarak değişmektedir. Noniyonik ıslatıcılar çözünürlüğün durduğu noktanın hemen altındaki noktada en iyi ıslatma gücüne sahiptirler. Eğer uygun bir aşamada çözünürlüğün doyma noktasındaki sıcaklık aşılırsa suda çözünmez hale gelen ıslatıcılar boyama mamulünün üzerinde kalırlar. Bu durum mamulün emiciliğini ve yeniden ıslanabilirlik özelliğini geliştirecektir. Mamul üzerinde bulunan yağ ve mumlar için iyi bir emülgatör özelliğine sahip olan noniyonik ıslatıcıların aynı zamanda iyi yıkama özellikleri de vardır.


1.2. Anyonik Islatıcılar 

Türk kırmızısı yağı, dodesil, benzen sulfonat, dioktilsülfosüksinat gibi ıslatıcılar başlıca anyonik ıslatıcılardır. Anyonik ıslatıcılar yapılarında hidrofil kısmı teşkil eden karboksil, sülfat, sülfonat, fosfat gibi yüklü aktif gruplar bulunduran maddelerdir.
Fosfat esaslı ıslatıcıların emülsifikasyon, dispersiyon, ıslatma ve pişirme özellikleri oldukça iyidir.
Piyasada bulunan en etkili anyonik ıslatıcı sodyum dioktilsülfosüksimattır.
Bir kimyasal maddenin ıslatıcı olarak kullanılabilmesi için aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir:
138.İyi bir ıslatma özelliğine sahip olmalı,
139.Köpük yapmamalı,
140.İyi bir temizleme etkisi göstermeli,
141.Çözünürlüğü çok iyi olmalı,
142.Asitlere ve alkalilere karşı dayanıklı olmalı ,
143.İndirgen ve yükseltgen maddelere karşı dayanıklı olmalı,
144.Yüksek basınç ve ısıya dayanıklı olmalı,
145.Emülsiyon ve dispersiyon kabiliyeti iyi olmalı,
146.Elyafa affinitesi iyi olmalı,
147.Her türlü boyarmadde ile uyum sağlayan bir yapıda bulunmalı,
148.Uygulandığı materyale iyi bir hidrofilite kazandırmalı,
149.İyi bir depolama ömrüne sahip olmalı,
150.Islatıcılar kullanımlarında kendi işlevlerinin yanı sıra boya ıslatıcısı, ıslatıcı, nüfuziyet hızlandırıcısı ve dispers elde edici gibi etkilere de sahip olduklarından arına dayanıklıdır.
151.Yüksek hidrofilite gücü sağlar.